Carta de felicitación del Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez dirigida a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, con ocasión del Día Nacional de Azerbaiyán

25/05/2021
Carta de felicitación del Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez dirigida a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, con ocasión del Día Nacional

 

Excelentísimo señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, con ocasión de expresarle en nombre del pueblo y del Gobierno de Colombia, las más sinceras felicitaciones por la Fiesta Nacional de la República de Azerbaiyán, que se celebrará el próximo 28 de mayo.

Al evocar esta importante fecha, en la que se conmemora la proclamación de independencia por el Consejo Nacional de Azerbaiyán y el establecimiento de la República Democrática de Azerbaiyán en 1918, quiero expresarle el firme propósito del Gobierno colombiano de seguir afianzando nuestros vínculos a través de la cooperación, especialmente en los campos del turismo, de la cultura y la educación, así como mediante el fortalecimiento de nuestras relaciones políticas y económicas.

Igualmente, deseo destacar el fluido diálogo político reflejado en los encuentros de alto nivel y en las consultas políticas periódicas que hemos llevado a cabo, en donde hemos reiterado los votos comunes para continuar trabajando en la construcción de una agenda bilateral positiva y del mutuo interés en propiciar el bienestar de nuestras naciones.

Por otra parte, también es importante unir esfuerzos y trabajar de la mano en el ámbito multilateral para hacer frente a la crisis sanitaria global, especialmente en iniciativas que fomenten el acceso transparente a la vacuna contra el COVID-19, la promoción de la cooperación científica y tecnológica y el intercambio de experiencias para enfrentar la pandemia.

Me valgo de esta oportunidad para expresarle a Su Excelencia, mis deseos de paz y progreso para el pueblo de la República de Azerbaiyán y para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

IVÁN DUQUE 
Presidente de la República de Colombia.

 

From Ivan Duque Marquez, President of the Republic of Colombia

 

Your Excellency Mr. President:

I have the honor to address Your Excellency to express, on behalf of the people and the Government of Colombia, the sincerest congratulations on the National Holiday of the Republic of Azerbaijan, which will be celebrated on May 28.

Reminiscing this date which commemorates the proclamation of independence by the National Council of Azerbaijan and the establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan in 1918, I want to express to Your Excellency the firm intention of the Colombian Government to continue strengthening our ties through cooperation, especially in the fields of tourism, culture, education, and by strengthening our political and economic relations.

I want to highlight the fluid political dialogue, reflected in the high-level meetings and in the periodic political consultations held so far, where we have reiterated our common votes to continue working on the construction of a positive bilateral agenda and on the mutual interest in promoting the well-being of our nations.

Furthermore, the global health crisis represents an opportunity to work hand by hand on the multilateral field, especially on initiatives that promote transparent access to the vaccine against COVID-19, the promotion of scientific and technological cooperation and the exchange of experiences to face the pandemic.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency my wishes for peace and progress for the people of the Republic of Azerbaijan and to reiterate the assurances of my highest and distinguished consideration. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ President of the Republic of Colombia.

 

От Президента Республики Колумбия Ивана Дуке Маркеса

24 мая 2021, 16:40
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство господин Президент.

Для меня честь от имени народа и правительства Колумбии передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 28 Мая - Дня Республики.

В эти исторические дни, когда отмечаются провозглашение Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости и образование Азербайджанской Демократической Республики, хотел бы сообщить Вашему превосходительству, что правительство Колумбии намерено и дальше развивать отношения с Азербайджаном, в частности, сотрудничая в области туризма, культуры и образования, а также укрепляя наши политические и экономические связи.

Хочу особо отметить наши усилия, направленные на улучшение двусторонних связей и повышение благосостояния наших народов, во время проведенных между нашими странами до сих пор встреч высокого уровня, а также периодических политических консультаций, постоянный политический диалог, отражающий нашу общую позицию по совместной работе в рамках взаимных интересов.

Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения создает возможность для совместной работы во многих областях, в частности, в обеспечении прозрачного доступа к вакцине против вируса COVID-19, а также в научно-техническом сотрудничестве в борьбе с пандемией, инициативах, способствующих обмену опытом.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение, желаю народу Азербайджана мира и прогресса.

Иван Дуке Маркес
Президент Республики Колумбия.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləricənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri cənab Prezident.

Azərbaycan Respublikasının milli bayramı - 28 May – Respublika Günü münasibətilə Kolumbiya xalqı və hökuməti adından Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram.

Mən 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən müstəqilliyin elan edilməsinin və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının qeyd olunduğu bu tarixi günlərdə Zati-alinizə bildirmək istəyirəm ki, Kolumbiya hökuməti xüsusilə turizm, mədəniyyət, təhsil sahələrində əməkdaşlıq etməklə, həmçinin siyasi və iqtisadi əlaqələrimizi möhkəmləndirməklə Azərbaycanla olan münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir.

Ölkələrimiz arasında indiyə qədər keçirilmiş yüksək səviyyəli görüşlər, həmçinin vaxtaşırı aparılan siyasi məsləhətləşmələr zamanı ikitərəfli əlaqələrin yaxşılaşdırılması və xalqlarımızın rifahının daha da artırılması üçün səylərimizi, qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində birgə işləmək barədə ümumi mövqeyimizi əks etdirən davamlı siyasi dialoqu vurğulamaq istəyirəm.

Hazırkı qlobal səhiyyə böhranı bir çox sahələrdə, xüsusilə də COVID-19 virusuna qarşı peyvəndə şəffaf əlçatanlığın təmin edilməsində, eləcə də pandemiya ilə mübarizədə elmi və texnoloji əməkdaşlığı, təcrübə mübadiləsini təşviq edən təşəbbüslərdə əl-ələ verib birgə işləmək üçün imkan yaradır.

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Zati-alinizə yüksək hörmət və ehtiramımı bildirir, Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram.

İvan Duke Markes
Kolumbiya Respublikasının Prezidenti.

font + font - contrast