Colombia organiza Macrorruedas de Negocios del 12 al 23 de abril de 2021

15/04/2021
Colombia organiza Macrorruedas de Negocios del 12 al 23 de abril

 

Bakú (abr. 15/21), El Gobierno de Colombia, a través de su Agencia de Promoción ProColombia, realizará del 12 al 23 de abril de 2021 la Macrorrueda de Negocios 85. El evento se realizará en formato virtual y será inaugurado el lunes 12 de abril, a las 17:00 h. de Bakú, por el Presidente Iván Duque y varios de sus ministros, quienes presentarán los objetivos y alcance del plan de reactivación económica liderado por el Gobierno Nacional. Se puede acceder a través del siguiente vínculo:  https://live.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85.

La Macrorrueda de Negocios 85 espera la participación de más de 1.500 empresarios colombianos de las cadenas productivas de Agroalimentos, con sectores como frutas y hortalizas frescas, derivados del café, bebidas, acuícola y pesquero, azúcar, cacao y sus derivados, lácteos y derivados, aceites y grasas y pecuario; de Industrias 4.0, con software y TI, ciberseguridad, publicidad y marketing digital, animación, producción audiovisual y videojuegos; de Sistema Moda, con  textiles e insumos, confecciones, manufacturas de cuero, calzado y bisutería; de Metalmecánica, con artículos de dotación/hogar, instrumentos y aparatos, materiales de construcción, autopartes, artesanías y material POP; y de Químicos y Ciencias de la Vida, con cosméticos, plástico y caucho, farmacéutico, dotación hospitalaria y químicos.

La Macrorrueda de Negocios 85 espera también la participación de unos 1.000 empresarios prevenientes de más de 50 países, que sostendrán unas 13.000 citas virtuales de negocios con los empresarios colombianos. Entre las empresas internacionales que estarán presentes se encuentran PriceSmart, Toyota, The Home Depot, Jerónimo Martins, Electronic Arts, Hyatt, Ralph Lauren, Dolce, Carter’s y Coto.

La Macrorrueda hace parte de la estrategia de aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, diversificación de mercados y promoción de la oferta exportable de las empresas colombianas. En su versión de 2020 se generaron oportunidades de negocio por US$83 millones y se cerraron negocios por cerca de US$4,5 millones.

Para más información, invitamos a consultar la página web: https://mcr.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85/

 

Colombia organizes Business Matchmaking Forum

The Government of Colombia, through its Promotion Agency ProColombia, will carry out from April 12 to 23, 2021 the 85 Business Matchmaking Forum. The event will be held in virtual format and will be inaugurated on Monday, April 12, at 17:00 Baku time, by President Ivan Duque and several of his ministers, who will present the objectives and scope of the economic reactivation plan led by the National Government.

The Business Forum can be accessed through the following link: https://live.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85-

The 85 Business Matchmaking Forum expects the participation of more than 1,500 Colombian entrepreneurs from the Agro-food production chains, with sectors such as fresh fruits and vegetables, coffee derivatives, beverages, aquaculture and fisheries, sugar, cocoa and its derivatives, dairy products and derivatives, oils and fats and livestock; of Industries 4.0, with software and IT, cybersecurity, advertising and digital marketing, animation, audiovisual production and video games; from Textiles, apparel & accessories, with textiles and supplies, clothing, leather, footwear and costume jewelry; Manufacturing with endowment / household items, instruments and appliances, construction materials, auto parts, handicrafts and POP material; and Chemicals and Life Sciences, with cosmetics, plastic and rubber, pharmaceuticals, hospital supplies and chemicals.

The 85 Business Matchmaking Forum also expects the participation of about 1,000 businessmen from more than 50 countries, who will hold some 13,000 virtual business meetings with Colombian entrepreneurs. Among the international companies that will be present are PriceSmart, Toyota, The Home Depot, Jerónimo Martins, Electronic Arts, Hyatt, Ralph Lauren, Dolce, Carter’s and Coto.

The Forum is part of the strategy to take advantage of the Free Trade Agreements, diversification of markets and promotion of the exportable offer of Colombian companies. In its 2020 version, business opportunities were generated for US $ 83 million and deals were closed for about US $ 4.5 million.

 

Kolumbiya Biznes Uyğunlaşdırma Forumu təşkil edir

Kolumbiya Hökuməti, ProColombia Təşviq Agentliyi vasitəsi ilə, 2021-ci il aprelin 12-dən 23-dək  85-ci Biznes Uyğunlaşdırma Forumunu həyata keçirəcəkdir. Tədbir virtual formatda keçiriləcək və açılışını aprelin 12-də, Bakı vaxtı ilə saat 17: 00-da Milli Hökümətin rəhbərlik etdiyi iqtisadiyyatın bərpası planının məqsədlərini və əhatə dairəsini təqdim edəcək Prezident İvan Duke və bir neçə nazir tərəfindən baş tutacaq.

Forumu canlı izləmək üçün qeyd olunan linkə daxil olmanız xahiş olunur: https://live.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85

85-ci Biznes Uyğunlaşdırma Forumun da 1500-dən çox Kolumbiya şirkətinin iştirakı gözlənilir hansılar ki Aqro-qida zəncirinə daxil olan təzə meyvə və tərəvəz, qəhvə törəmələri, içkilər, su məhsulları və balıqçılıq, şəkər, kakao və onun törəmələri, süd məhsulları və törəmələr, yağlar və yağlar və heyvandarlıq, Sənaye 4.0-a daxil olan Proqram və İT, kiber təhlükəsizlik, reklam və rəqəmsal marketinq, animasiya, audiovizual istehsal və video oyunları, Toxuculuq materialları və aksesuarlar sektoruna daxil geyim, dəri, ayaqqabı, tekstil zərgərlik və s., İstehsalar sektoruna daxil olan məişət əşyaları, alətlər və cihazlar, tikinti materialları, avtoehtiyat hissələri, kustar sənətkarlıq məmulatları habelə kosmetika, plastik və rezin, əczaçılıq preparatları, xəstəxana ləvazimatları və kimyəvi maddələr və s. kimi sektorları təmsil edir.

85-ci Biznes Uyğunlaşdırma Forumun da, Kolumbiyalı sahibkarlarla təxminən 13.000 virtual iş görüşməsi keçirəcək 50-dən çox ölkədən təxminən 1000 iş adamının iştirakını gözləyir. İştirak edəcək beynəlxalq şirkətlər arasında PriceSmart, Toyota, The Home Depot, Jerónimo Martins, Electronic Arts, Hyatt, Ralph Lauren, Dolce, Carter’s və Coto da var.

Bu Forum azad ticarət sazişlərinin üstünlüklərindən istifadə, satış bazarlarının diversifikasiyası və Kolumbiya şirkətlərinin ixrac təklifinin təşviqi üzrə strategiyanın bir hissəsidir.

Bundan əvvəlki Procolombia tərəfindən 2020-ci ildə virtual formada təşkil edilən 80 Biznes Uyğunlaşdırma Forumuu 83 milyon ABŞ dolları məbləğində işgüzar imkanlar yaratmış və təxminən 4,5 milyon ABŞ dolları məbləğində sövdələşmələrin bağlamasına kömək olmuşdur.

Forum haqqında daha ətraflı məlumat üçün, forumun veb səhifəsinə daxil olun:
https://mcr.macrorruedasprocolombia.co/macrorrueda85/

font + font - contrast