La Embajada de Colombia celebró con sus homólogas de Chile y México en Azerbaiyán el X Aniversario de la Alianza del Pacífico

3/05/2021
La Embajada de Colombia celebró con sus homólogas de Chile y México en Azerbaiyán el X Aniversario de la Alianza

 

Bakú (abr. 28/21). Con un acto protocolario que reunió a altos representantes del Gobierno y del Parlamento de Azerbaiyán, la Embajada de Colombia celebró con sus homólogas de Chile y México en Azerbaiyán, este miércoles 28 de abril en las instalaciones de la Universidad ADA, el X Aniversario de la Alianza del Pacífico, mecanismo de concertación e integración conformado por Chile, Colombia, México y Perú.

La Alianza del Pacífico nació en 2011 como una iniciativa que busca alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los cuatro países socios. Asimismo tiene como objetivo acercar a sus miembros, de forma estratégica, al mercado asiático, a la Cuenca del Pacífico y al mundo en general; y avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, articulados por la cooperación como eje transversal.

Además de sus cuatro miembros plenos, la Alianza cuenta con seis candidatos a Estados Asociados (Australia, Canadá, Corea del Sur, Ecuador Nueva Zelanda y Singapur) y con 59 Estados Observadores, entre ellos Azerbaiyán desde julio de 2019.

La Alianza del Pacífico tiene 230 millones de habitantes; constituye el 41% del PIB de América Latina y el Caribe y hospeda el 38% de la Inversión Extranjera Directa en la región. Cuenta con un PIB per cápita de alrededor de 19 mil dólares. Como bloque es la octava potencia exportadora a nivel mundial y la octava economía mundial; y recibe cerca de 56 millones de turistas anualmente.

La Alianza del Pacífico fue el marco en el cual se afianzó la decisión de sus miembros de abrir sus Representaciones Diplomáticas en Azerbaiyán, pues a través de Acuerdos para compartir las sedes, lograron unir sus esfuerzos para avanzar con mayor potencial en el propósito de profundizar las relaciones del bloque con Azerbaiyán, así como de impulsar las relaciones bilaterales.

Gracias en gran medida a este esfuerzo conjunto, las tres embajadas residentes en Azerbaiyán de la Alianza del Pacífico han logrado forjar y consolidar agendas diversas, en las que el intercambio económico y comercial ocupa un espacio importante. Desde la apertura de las embajadas, el comercio con Azerbaiyán ha aumentado sustancialmente, pasando de USD$ 24,47 millones en 2015 a USD$ 59,16 millones en 2020 (Statistics Azerbaijan), lo que representa un incremento de 141%. Hoy se pueden encontrar en el mercado azerbaiyano máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, productos farmacéuticos, productos para las industrias petrolera y derivados, química, plástico, y otros tantos productos que llegan de nuestros países. ¡Incluso encontramos ya frutos comestibles como limón, mango y aguacate!

Esta gestión se vio facilitada y fortalecida con el ingreso en julio de 2019 de Azerbaiyán a la Alianza del Pacífico -una clara muestra de la especial importancia que Azerbaiyán le concede a la cooperación no sólo con los cuatro miembros de la Alianza, sino con toda América Latina. Este interés se vio claramente reflejado en la activa participación de Azerbaiyán en el Segundo Foro de Cooperación con los Países Observadores de la Alianza, en noviembre de 2020, en el que se avanzó en la identificación de las principales áreas en las que se quiere promover la cooperación técnica entre la Alianza del Pacífico y Azerbaiyán.

La Alianza del Pacífico llega a su décimo aniversario consolidada como uno de los más exitosos proyectos de integración regional, con grandes logros, pero sobre todo mirando al futuro con optimismo y mucha visión.

La Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que con gran honor y compromiso ostenta Colombia este año, tras recibirla de Chile en diciembre de 2020, interpreta fielmente este anhelo. Por ello, se ha trazado una hoja de ruta con la meta de alcanzar una Alianza más integrada, más global, más conectada y emprendedora, y más ciudadana y mejor gestionada.

Entre las actividades que se tienen programadas para el año 2021, se encuentran la IX Macrorrueda de Negocios de la AP, el X Foro de Emprendimiento e Innovación de la AP LAB4+, la VII Macrorrueda de Turismo de la AP, el Foro de Presidentes en Naciones Unidas, oportunidades de inversión en la AP, y el encuentro empresarial en el marco de la Cumbre presidencial.

Con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore, los tres Embajadas residentes en Bakú -Chile, Colombia y México- continuarán trabajando mancomunadamente y de la mano del Gobierno de Azerbaiyán para profundizar aún más las relaciones bilaterales y acercar más a la Alianza del Pacífico y Azerbaiyán.

Para los Jefes de Misión residentes en Bakú de la Alianza del Pacífico, Luis Antonio Dimaté, Embajador de Colombia; Rodrigo Labardini, Embajador de México; y Fidel Coloma, Encargado de Negocios de Chile, es muy significativo celebrar este X Aniversario de la Alianza del Pacífico, ocasión en la cual renuevan su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre la Alianza del Pacífico y Azerbaiyán.

 

KOLUMBİYA SƏFİRLİYİ ÖZ HƏMKARLARI ÇİLİ VƏ MEKSİKA İLƏ BİRİLİKDƏ AZƏRBAYCANDA SAKİT OKEANI ALYANSININ ON İLLİYİNİ QEYD EDİBLƏR

28 aprel 2021}

Azərbaycan Hökuməti və Parlamentinin yüksək səviyyəli nümayəndələrini bir araya gətirən rəsmi bir mərasimlə Kolumbiya Səfirliyi Çili və Meksikadakı həmkarları ilə birlikdə Azərbaycandakı 28 Aprel Çərşənbə günü ADA Universitetinin binalarında, Pasifik İttifaqının 10-cu Yıldönümü, Şili, Kolumbiya, Meksika və Perudan ibarət razılaşma və inteqrasiya mexanizmi.

"Pasifik İttifaqı" 2011-ci ildə regional inteqrasiyanın təşviq edilməsinə, dörd tərəfdaş ölkənin iqtisadiyyatının daha çox böyüməsinə, inkişafına və rəqabətə davamlı olmasına yönəlmiş bir təşəbbüslə qurulub. Həm də üzvlərini strateji olaraq Asiya bazarına, Pasifik hövzəsinə və ümumiyyətlə dünyaya yaxınlaşdırmağı hədəfləyir və transvers ox kimi əməkdaşlıq ilə ifadə olunan malların, xidmətlərin, kapitalın və insanların sərbəst hərəkətinə nail olmaq məqsədinə doğru tədricən irəliləməlidir.

Dörd həqiqi üzvdən əlavə, İttifaqın altı Associate State namizədi (Avstraliya, Kanada, Cənubi Koreya, Ekvador, Yeni Zelandiya və Sinqapur) və 2019-cu ilin iyulundan bəri Azərbaycan da daxil olmaqla 59 müşahidəçi dövləti var.

Pasifik İttifaqının 230 milyon sakini var; Latın Amerikası və Karib dənizinin ÜDM-nin% 41-ini təşkil edir və bölgədəki Xarici Birbaşa İnvestisiyaların% 38-nə sahibdir. Adambaşına düşən ÜDM 19 min dollar civarındadır. Bir blok olaraq dünya miqyasında səkkizinci ixracatçı gücdür və səkkizinci dünya iqtisadiyyatıdır; və ildə təxminən 56 milyon turist qəbul edir.
Pasifik İttifaqı, üzvlərinin Azərbaycanda Diplomatik Nümayəndəliklərini açma qərarının gücləndirildiyi bir çərçivə idi, çünki qərargahı bölüşmək üçün Sazişlər bağlayaraq blok əlaqələrini dərinləşdirmək məqsədi ilə daha böyük potensialla irəliləmək üçün səylərini birləşdirməyi bacardılar.

Böyük ölçüdə bu birgə səy sayəsində, Sakit Okean İttifaqının Azərbaycandakı üç səfirliyi iqtisadi və ticari mübadilənin mühüm bir yer tutduğu müxtəlif gündəmlərin qurulmasına və birləşdirilməsinə nail olub. Səfirliklərin açıldığı gündən bəri, Azərbaycanla ticarət 2015-ci ildə 24.47 milyon ABŞ dollarından 2020-ci ildə 59.16 milyon ABŞ dollarına qədər artaraq (Statistika Azərbaycan) 141% artım deməkdir. Bu gün Azərbaycan bazarında ölkələrimizdən gələn maşınlar, mexaniki alətlər və cihazlar, dərman vasitələri, Neft və türev sənayesi üçün məhsullar, kimyəvi maddələr, plastik məhsullar və bir çox digər məhsullara rast gəlinir. Limon, manqo və avokado kimi yenilə bilən meyvələr də tapdıq!

Bu səy, Azərbaycanın 2019-cu ilin iyul ayında Pasifik İttifaqına qoşulması ilə asanlaşdırıldı və gücləndirildi - Azərbaycanın təkcə İttifaqın dörd üzvü ilə deyil, bütün Amerika ilə əməkdaşlığa verdiyi xüsusi əhəmiyyətin bariz nümunəsi. Latın. Bu maraq Azərbaycanın 2020-ci ilin Noyabr ayında, İttifaqın Müşahidəçi Ölkələri ilə Əməkdaşlıq II Forumunda fəal iştirak etməsində aydın şəkildə əks olundu, burada Pasifik İttifaqı arasında texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istədiyi əsas sahələrin müəyyənləşdirilməsində irəliləyiş əldə edildi. və Azərbaycan.

Sakit Okean İttifaqı, ən uğurlu regional inteqrasiya layihələrindən biri kimi birləşdirilmiş onuncu ildönümünə, böyük uğurlara imza atsa da, hər şeydən əvvəl gələcəyə nikbinlik və böyük baxışla baxır.

Kolumbiyanın bu il böyük şərəf və öhdəliklə saxladığı Pasifik İttifaqının Pro Tempore Prezidentliyi, 2020-ci ilin dekabrında Çilidən aldıqdan sonra bu istəyi sadiq şəkildə şərh edir. Bu səbəbdən daha inteqrasiya edilmiş, daha qlobal, daha çox əlaqəli və təşəbbüskar bir İttifaqa, daha çox vətəndaşa və daha yaxşı idarə olunmağı hədəfləyən bir yol xəritəsi hazırlanmışdır.

2021-ci il üçün planlaşdırılan fəaliyyətlər arasında IX PA İş Uyğunlaşdırma Forumu, X PA LAB4 + Sahibkarlıq və İnnovasiya Forumu, VII PA Turizm Makro Forumu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Prezidentlərin Forumu, PA-dakı investisiya imkanları, və prezident Zirvəsi çərçivəsində işgüzar görüş.

Pro Tempore Prezidentliyinin dəstəyi ilə Bakıda yaşayan üç səfirlik - Çili, Kolumbiya və Meksika - ikitərəfli münasibətləri daha da dərinləşdirmək və Sakit Okean İttifaqı ilə Azərbaycanı bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq üçün Azərbaycan Hökuməti ilə birlikdə və əl-ələ verməyə davam edəcəklər.

Bakı sakini Pasifik İttifaqının Missiya Başçıları üçün, Kolumbiya səfiri Luis Antonio Dimate; Rodrigo Labardini, Meksika səfiri; və Çilinin müvəqqəti işlər vəkili Fidel Koloma, Pasifik İttifaqının X illiyini qeyd etmələri, Pasifik İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün tam öhdəliklərini təzələdikləri bir hadisədir.

 

THE EMBASSY OF COLOMBIA CELEBRATED THE X ANNIVERSARY OF THE PACIFIC ALLIANCE

April 28, 2021

With a formal ceremony that brought together senior representatives of the Government and Parliament of Azerbaijan, the Colombian Embassy celebrated with its counterparts from Chile and Mexico in Azerbaijan, this Wednesday, April 28 at the ADA University facilities, the 10th Anniversary of the Pacific Alliance, a mechanism for agreement and integration made up of Chile, Colombia, Mexico and Peru.

The Pacific Alliance was established in 2011 as an initiative that seeks to encourage regional integration, as well as greater growth, development, and competitiveness of the economies of the four partner countries. It also aims to strategically bring its members closer to the Asian market, the Pacific Basin and the world in general; and progressively advance towards the objective of achieving the free movement of goods, services, capital and people, articulated by cooperation as a transversal axis.

In addition to its four full members, the Alliance has six Associate State candidates (Australia, Canada, South Korea, Ecuador, New Zealand, and Singapore) and 59 Observer States, including Azerbaijan since July 2019.

The Pacific Alliance has 230 million inhabitants; it constitutes 41% of the GDP of Latin America and the Caribbean and hosts 38% of Foreign Direct Investment in the region. It has a GDP per capita of around 19 thousand dollars. As a bloc, it is the eighth exporting power worldwide and the eighth world economy; and receives about 56 million tourists annually.

The Pacific Alliance was the framework in which the decision of its members to open their Diplomatic Representations in Azerbaijan was strengthened, because through Agreements to share the headquarters, they managed to unite their efforts to advance with greater potential in the purpose of deepening the bloc relations with Azerbaijan, as well as promoting bilateral relations.

Thanks largely to this joint effort, the three embassies of the Pacific Alliance in Azerbaijan have succeeded in forging and consolidating diverse agendas, in which economic and commercial exchange occupies an important space. Since the opening of the embassies, trade with Azerbaijan has increased substantially, from USD$ 24.47 million in 2015 to USD $ 59.16 million in 2020 (Statistics Azerbaijan), representing an increase of 141%. Today, machines, mechanical appliances and devices, pharmaceuticals, products for the Petroleum and derivatives industries, chemicals, plastics, and many other products coming from our countries can be found on the Azerbaijani market. We even found edible fruits like lemon, mango and avocado!

This effort was facilitated and strengthened by Azerbaijan's accession to the Pacific Alliance in July 2019 - a clear example of the special importance that Azerbaijan attaches to cooperation not only with the four members of the Alliance, but with the whole of America. Latin. This interest was clearly reflected in the active participation of Azerbaijan in the Second Forum of Cooperation with the Observer Countries of the Alliance, in November 2020, where progress was made in identifying the main areas in which it wants to promote technical cooperation between the Pacific Alliance and Azerbaijan.

The Pacific Alliance reaches its tenth anniversary, consolidated as one of the most successful regional integration projects, with great achievements, but above all looking to the future with optimism and great vision.

The Pro Tempore Presidency of the Pacific Alliance, which Colombia holds with great honor and commitment this year, after receiving it from Chile in December 2020, faithfully interprets this desire. For this reason, a roadmap has been drawn up with the goal of achieving a more integrated, more global, more connected and entrepreneurial Alliance, more citizen and better managed.
Among the activities that are scheduled for the year 2021, are the IX PA Business Matchmaking Forum, the X PA LAB4 + Entrepreneurship and Innovation Forum, the VII PA Tourism Macro Forum, the Forum of Presidents in Nations United, investment opportunities in the PA, and the business meeting in the framework of the presidential Summit.

With the support of the Pro Tempore Presidency, the three Embassies resident in Baku -Chile, Colombia and Mexico- will continue to work together and hand in hand with the Government of Azerbaijan to further deepen bilateral relations and bring the Pacific Alliance and Azerbaijan closer together.

For the Baku-resident Heads of Mission of the Pacific Alliance, Luis Antonio Dimaté, Ambassador of Colombia; Rodrigo Labardini, Ambassador of Mexico; and Fidel Coloma, Charge d'Affaires of Chile, it is very significant to celebrate this X Anniversary of the Pacific Alliance, an occasion in which they renew their full commitment to strengthening cooperative relations between the Pacific Alliance and Azerbaijan.

 

КОЛУМБСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ОТМЕТИЛО Х ЮБИЛЕЙ ТИХИЙ АЛЬЯНС

82 апреля 2021 г.

Посольство Колумбии вместе со своими коллегами из Чили и Мексики в Азербайджане в среду, 28 апреля, отметило 10-ю годовщину Тихоокеанского альянса на официальной церемонии, в которой приняли участие высокопоставленные представители правительства и парламента Азербайджана. механизм согласования и интеграции в составе Чили, Колумбии, Мексики и Перу.

Тихоокеанский альянс зародился в 2011 году как инициатива, направленная на поощрение региональной интеграции, а также дальнейшего роста, развития и конкурентоспособности экономик четырех стран-партнеров. Он также направлен на стратегическое сближение своих членов с азиатским рынком, Тихоокеанским бассейном и миром в целом; и постепенное продвижение к цели свободного перемещения товаров, услуг, капитала и людей, основанной на сотрудничестве в качестве сквозной оси.

В дополнение к четырем полноправным членам Альянс имеет шесть кандидатов в ассоциированные государства (Австралия, Канада, Южная Корея, Эквадор, Новая Зеландия и Сингапур) и 59 государств-наблюдателей, включая Азербайджан с июля 2019 года.

Население Тихоокеанского альянса составляет 230 миллионов человек; он составляет 41% ВВП Латинской Америки и Карибского бассейна и принимает 38% прямых иностранных инвестиций в регионе. Его ВВП на душу населения составляет около 19 тысяч долларов. Как блок, это восьмая страна-экспортер в мире и восьмая мировая экономика; и ежегодно принимает около 56 миллионов туристов.

Тихоокеанский альянс был структурой, на которой его члены приняли решение открыть свои дипломатические представительства в Азербайджане, потому что благодаря соглашениям о совместном использовании резиденций им удалось объединить свои усилия для дальнейшего продвижения вперед в целях углубления отношений блока с Азербайджаном, а также развития двусторонних отношений.

Во многом благодаря этим совместным усилиям трем посольствам Тихоокеанского альянса в Азербайджане, удалось сформировать и консолидировать различные программы, в которых важное место занимает экономический и торговый обмен. С момента открытия посольств товарооборот с Азербайджаном существенно увеличился с 24,47 миллиона долларов США в 2015 году до 59,16 миллиона долларов США в 2020 году (Статистическое управление Азербайджана), что представляет собой рост на 141%. Сегодня вы можете найти на азербайджанском рынке машины, механические устройства и артефакты, фармацевтические продукты, продукты для нефтяной и производной, химической, пластмассовой промышленности и многие другие продукты, которые поступают из стран Тихоокеанского Альянса. Мы даже смогли найти такие фрукты как лимон, манго и авокадо!

Эти усилия было облегчены и усилены вступлением Азербайджана в Тихоокеанский альянс в июле 2019 года, что является наглядным свидетельством того особого значения, которое Азербайджан придает сотрудничеству не только с четырьмя членами Альянса, но и со всей Латинской Америкой. Этот интерес был четко отражен в активном участии Азербайджана во втором Форуме по сотрудничеству со странами-наблюдателями Альянса в ноябре 2020 года, на котором был достигнут прогресс в определении основных направлений технического сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном.

Тихоокеанский альянс отмечает свою десятую годовщину, будучи консолидированным в качестве одного из самых успешных проектов региональной интеграции с большими достижениями, но, прежде всего, с оптимизмом и большим видением, смотрящим в будущее.

Временное председательство в Тихоокеанском Альянсе, которое с большой честью и приверженностью занимает Колумбия в этом году, получив ее от Чили в декабре 2020 года, добросовестно интерпретирует это стремление. Поэтому была разработана дорожная карта с целью достижения более интегрированного, более глобального, более связанного и предприимчивого, более гражданского и лучше управляемого партнерства.

К числу мероприятий, запланированных на 2021 год, относятся IX бизнес-форум FG, X форум по предпринимательству и инновациям АП LAB4+, VII туристический форум, форум президентов в Организации Объединенных Наций, инвестиционные возможности в АП и деловая встреча в рамках президентского саммита.

При поддержке временного председательства три посольства в Баку - Чили, Колумбия и Мексика - будут продолжать работать вместе и рука об руку с правительством Азербайджана для дальнейшего углубления двусторонних отношений и сближения Тихоокеанского альянса и Азербайджана.

Для проживающих в Баку глав представительств Тихоокеанского альянса, Луиса Антонио Димате, посла Колумбии; Родриго Лабардини, посла Мексики; и Фидель Колома, временного поверенного в делах Чили, очень важно отметить эту десятую годовщину Тихоокеанского альянса, в ходе которой они вновь заявляют о своей полной приверженности укреплению отношений сотрудничества между Тихоокеанским Альянсом и Азербайджаном.

 

font + font - contrast